Friday, 8 July 2011

TAZKIRAH

Ghibah (mengumpat) yang diharuskan

1. al-tazollum. Orang yg dizalimi harus mengadu kezaliman seseorang kepada pihak berkuasa.
2. Meminta tolong dalam merubah kemungkaran dan mengembalikan pelaku maksiat kepada kebenaran.
3. al-Istifta'. meminta fatwa.
4. Menasihat dan mengingatkan orang islam tentang kejahatan.
5. Terhadap orang yang terang-terang dengan kefasiqan dan kebid'ahannya.
6. al-ta'rif. untuk memperkenalkan seseorang yang terkenal dengan sesuatu gelaran.

No comments:

Post a Comment